Výmena a vrátenie

 

Výmena tovaru

Ak sa vám produkt nepáči, môžete požiadať o výmenu tovaru. Je to jednoduché! K vrátenému tovaru priložíte formulár, ktorý nájdete priložený v objednávke. Formulár si môžete tiež stiahnuť nižšie. Následne máte možnosť vybrať si zo všetkých produktov, ktoré sú dostupné na našom e-shope, poprípade si vybrať farebný variant toho istého produktu, ktorý chcete vymeniť. 

Ak je výmena v rovnakej cenovej hladine, platíte len za doručenie. Ak sa výsledná cena líši, postup je nasledovný. 

Ak je výsledná suma nižšia ako pôvodná, od cenového rozdielu sa odpočítajú náklady na poštovné a cenový rozdiel vám bude odoslaný priamo na váš bankový účet. 

Ak je výsledná suma vyššia ako pôvodná, cenový rozdiel môžete zaplatiť hneď niekoľkými spôsobmi. Zvoliť si môžete platbu cez platobnú bránu, platbu prevodom alebo platbou na dobierku pri preberaní zásielky.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

  • Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý.
  • Odporúčame zásielku poslať doporučene.

Vrátenie tovaru

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.  

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Wedding s.r.o., Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie, obchod@littlejoys.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na našej stránke. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie o 23:59 posledný deň 14 dňovej lehoty. Príklad: Tovar Vám bol doručený 1.  februára. Lehota na vrátenie tovaru uplynie 14. februára o 23:59.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ako oznámenie o odstúpení od zmluvy je akceptovaný aj e-mail. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Kontaktné údaje pre účely vrátenia tovaru:

Wedding s.r.o.

Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie

Tel. č. : +421 949 097 432 

e-mail: obchod@littlejoys.sk

3. Možnosti vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku. č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. Detailný popis vrátenia tovaru je uvedený v sekcii vrátenie tovaru. V sekii vrátenie tovaru je priložený aj formulár odstúpenia od zmluvy.

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar nesmie byť použitý na iný účel ako vyskúšanie tovaru na posúdenie jeho vhodnosti

o tovar musí byť nepoškodený

o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

o zašlite spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete ho nižšie)

Predávajúci je povinný vrátený tovar prevziať. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby. 

 
Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Tovar, ktorý je vyrobený na objednávku podľa požiadaviek zákazníka, nie je možné vrátiť!

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (použite pri výmene alebo vrátení tovaru)